Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 24/04/2024
Mây cụm 28°

Mây cụm

Cảm giác như 30.9°.

Thấp/Cao
24.1°/33.2°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.69 km/giờ
Điểm ngưng
23.3 °C
Chỉ số UV
1.85

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1121.52
NH3
16.09
NO
3.58
NO2
34.62
O3
4.25
PM10
89.22
PM25
65.73
SO2
19.55

Thời tiết Huyện Ninh Giang - Hải Dương theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ninh Giang - Hải Dương những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương những ngày tới