Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 15/06/2024
Mưa nhẹ 31.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
28°/38°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.86 km/giờ
Điểm ngưng
28.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
961.3
NH3
14.95
NO
0
NO2
27.76
O3
21.28
PM10
57.95
PM25
40.23
SO2
12.28

Thời tiết Xã Hồng Phong - Huyện Ninh Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hồng Phong - Huyện Ninh Giang trong 12h tới

Thời tiết Xã Hồng Phong - Huyện Ninh Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hồng Phong - Huyện Ninh Giang những ngày tới

Lượng mưa Xã Hồng Phong - Huyện Ninh Giang những ngày tới