Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:39 | 20/04/2024
Mây thưa 29.7°

Mây thưa

Cảm giác như 30.7°.

Thấp/Cao
24.9°/33.8°
Độ ẩm
53%
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.22 km/giờ
Điểm ngưng
19.4 °C
Chỉ số UV
6.8

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
674.25
NH3
10.64
NO
0.37
NO2
5.1
O3
217.44
PM10
85.93
PM25
71.84
SO2
15.14

Thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Sách - Hải Dương những ngày tới