Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.03 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.29