Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây thưa
Huyện Ninh Giang
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0