Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:37 | 15/06/2024
Mưa cường độ nặng 29.6°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35.4°.

Thấp/Cao
26.7°/31.5°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.35 km/giờ
Điểm ngưng
26.6 °C
Chỉ số UV
0.25

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1668.93
NH3
14.57
NO
30.4
NO2
34.62
O3
2.55
PM10
77.39
PM25
65.62
SO2
27.66

Thời tiết Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương những ngày tới