Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:37 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Bầu trời quang đãng

10:00

25°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
60%
1.12 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
57%
0.85 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
56%
1.36 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
77%
2.66 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
78%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Nhiều mây

01:00

21°C / 22°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
79%
1.54 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Ít mây Ít mây
79%
2.21 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Ít mây Ít mây
80%
2.38 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.5 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.93 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.06 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.96 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.61 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.12 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.67 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.34 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.81 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.38 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.26 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.37 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.57 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.37 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.07 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.06 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.81 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.66 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.42 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.8 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.84 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.91 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.87 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.39 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.85 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.63 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.03 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.91 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.52 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.33 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.9 km/giờ
Huyện Ninh Giang
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

3.12