Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:18 | 24/04/2024
Mây cụm 28°

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
24.1°/32.1°
Độ ẩm
68%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.69 km/giờ
Điểm ngưng
22.1 °C
Chỉ số UV
5.47

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
814.44
NH3
6.14
NO
1.93
NO2
33.59
O3
13.23
PM10
59.63
PM25
52.47
SO2
25.03

Thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương những ngày tới