Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:12 | 13/07/2024
Nhiều mây 32.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Thấp/Cao
27°/34.7°
Độ ẩm
66%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.79 km/giờ
Điểm ngưng
25.4 °C
Chỉ số UV
5.88

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
607.49
NH3
7.16
NO
1.1
NO2
20.39
O3
49.35
PM10
37.29
PM25
28.46
SO2
14.78

Thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương những ngày tới