Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 23/05/2024
Mưa nhẹ 28.4°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.6°.

Thấp/Cao
26.6°/33.8°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.01 km/giờ
Điểm ngưng
25.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1308.44
NH3
18.49
NO
0.03
NO2
32.22
O3
18.77
PM10
122.32
PM25
92.39
SO2
14.31

Thời tiết Huyện Gia Lộc - Hải Dương theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Gia Lộc - Hải Dương những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương những ngày tới