Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:32 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
29.8/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.3°
Sáng/Tối
30/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.4°
Sáng/Tối
29.3/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.4°
Sáng/Tối
30/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 30.5°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 30.3°
Sáng/Tối
29/ 31.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.4°
Sáng/Tối
30.7/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.9°
Sáng/Tối
29.5/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.1°
Sáng/Tối
29.6/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
29.9/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
29.7/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.4/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.9/ 30.3°
Sáng/Tối
29.9/ 32.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 30.1°
Sáng/Tối
29.8/ 32.5°
Áp suất

996 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30.2°
Sáng/Tối
29.8/ 32.4°
Áp suất

997 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.5°
Sáng/Tối
30.1/ 32.8°
Áp suất

997 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30.1°
Sáng/Tối
30/ 32.4°
Áp suất

997 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 30.2°
Sáng/Tối
29.4/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 30.2°
Sáng/Tối
29.7/ 31.1°
Áp suất

997 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
29.4/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.9°
Sáng/Tối
28.6/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 30.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

26.8°/33.1°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

27.3 °C

Chỉ số UV

0