Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:31 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Huyện Ninh Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0