Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:23 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
28/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.5°
Sáng/Tối
25.1/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.1°
Sáng/Tối
27/ 34.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 36.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Thấp/Cao

25.4°/32.8°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.14 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.07