Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:35 | 25/07/2024
Mây cụm 29.1°

Mây cụm

Cảm giác như 36.5°.

Thấp/Cao
27.2°/37.4°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.62 km/giờ
Điểm ngưng
27.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1735.69
NH3
11.27
NO
0
NO2
32.56
O3
21.1
PM10
147.61
PM25
110.82
SO2
16.69

Thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương những ngày tới