Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:28 | 24/04/2024
Mây cụm 29°

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Thấp/Cao
24.6°/33.8°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.39 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
1.85

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
787.74
NH3
5.38
NO
1.45
NO2
30.85
O3
9.12
PM10
56.63
PM25
48.99
SO2
23.37

Thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương những ngày tới