Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 24/05/2024
Nhiều mây 27.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Thấp/Cao
26.9°/33°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.68 km/giờ
Điểm ngưng
25.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
2002.72
NH3
52.18
NO
6.59
NO2
42.16
O3
0.02
PM10
184.31
PM25
154.81
SO2
15.26

Thời tiết Xã Hiệp Lực - Huyện Ninh Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hiệp Lực - Huyện Ninh Giang trong 12h tới

Thời tiết Xã Hiệp Lực - Huyện Ninh Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hiệp Lực - Huyện Ninh Giang những ngày tới

Lượng mưa Xã Hiệp Lực - Huyện Ninh Giang những ngày tới