Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:04 | 16/07/2024
Nhiều mây 27.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Thấp/Cao
26.8°/32.6°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.17 km/giờ
Điểm ngưng
25.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
854.49
NH3
7.09
NO
2.74
NO2
37.36
O3
1.27
PM10
36.56
PM25
32.21
SO2
18.36

Thời tiết Huyện Bình Giang - Hải Dương theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Giang - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bình Giang - Hải Dương những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bình Giang - Hải Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Giang - Hải Dương những ngày tới