Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.4/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.7/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Thấp/Cao

23°/28.7°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0.04