Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:18 | 26/07/2024
Thấp/Cao
28.5/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.3/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.6/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37.6/ 37.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.2/ 35.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 28.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Thấp/Cao

26.6°/37.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0