Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:22 | 15/06/2024
Mây cụm 31.6°

Mây cụm

Cảm giác như 38.2°.

Thấp/Cao
28.8°/38.2°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.41 km/giờ
Điểm ngưng
28.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1068.12
NH3
17.99
NO
0
NO2
29.47
O3
23.6
PM10
69.06
PM25
49.28
SO2
13.95

Thời tiết Xã Tân Phong - Huyện Ninh Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Phong - Huyện Ninh Giang trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Phong - Huyện Ninh Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Phong - Huyện Ninh Giang những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Phong - Huyện Ninh Giang những ngày tới