Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:19 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.1