Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

997 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Huyện Ninh Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

29°/38°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.86 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

11.94