Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Ninh Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0