Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:56 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
25/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Bầu trời quang đãng
Huyện Ninh Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Thấp/Cao

18°/31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0