Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:22 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27.4/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

997 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

996 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 30.2°
Áp suất

995 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.4°
Sáng/Tối
29.7/ 29.1°
Áp suất

996 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

996 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

996 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.9°
Sáng/Tối
26.4/ 30°
Áp suất

993 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Thấp/Cao

26.7°/34.5°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.89 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.78