Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:07 | 15/06/2024
Mây cụm 31.7°

Mây cụm

Cảm giác như 38.9°.

Thấp/Cao
28.2°/38.4°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.34 km/giờ
Điểm ngưng
28.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1134.87
NH3
20.01
NO
0
NO2
29.13
O3
32.9
PM10
79.32
PM25
59.49
SO2
16.21

Thời tiết Xã Vĩnh Hòa - Huyện Ninh Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vĩnh Hòa - Huyện Ninh Giang trong 12h tới

Thời tiết Xã Vĩnh Hòa - Huyện Ninh Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Vĩnh Hòa - Huyện Ninh Giang những ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Hòa - Huyện Ninh Giang những ngày tới