Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:49 | 24/05/2024
Nhiều mây 28.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Thấp/Cao
26.3°/33.6°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.29 km/giờ
Điểm ngưng
27 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1922.61
NH3
54.72
NO
4.02
NO2
45.93
O3
0.32
PM10
177.61
PM25
146.18
SO2
16.93

Thời tiết Xã Nghĩa An - Huyện Ninh Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nghĩa An - Huyện Ninh Giang trong 12h tới

Thời tiết Xã Nghĩa An - Huyện Ninh Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Nghĩa An - Huyện Ninh Giang những ngày tới

Lượng mưa Xã Nghĩa An - Huyện Ninh Giang những ngày tới