Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 26/05/2024
Mưa vừa 28.2°

Mưa vừa

Cảm giác như 32.1°.

Thấp/Cao
23.4°/34.3°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.61 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
9.06

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
727.65
NH3
0.26
NO
0.06
NO2
2.68
O3
47.92
PM10
17.01
PM25
16.74
SO2
0.21

Thời tiết Phường Quang Trung - Thành Phố Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Quang Trung - Thành Phố Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Phường Quang Trung - Thành Phố Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Quang Trung - Thành Phố Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Phường Quang Trung - Thành Phố Hà Giang những ngày tới