Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:00 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Thành Phố Hà Giang
Đã cập nhật 19 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

3.66