Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:39 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
24.5/ 21.3°
Sáng/Tối
22/ 23.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21.6°
Sáng/Tối
21.9/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 22°
Sáng/Tối
21.6/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.8°
Sáng/Tối
21.6/ 23.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 21.5°
Sáng/Tối
20.4/ 24.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 15.2°
Sáng/Tối
21.7/ 21.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.9/ 12.3°
Sáng/Tối
14.9/ 13°
Áp suất

1025 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 21.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Thấp/Cao

21°/27.3°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0