Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:21 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 36.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 36.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 36.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 35.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.9°
Sáng/Tối
24.6/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.2°
Sáng/Tối
22.3/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 22°
Sáng/Tối
22.4/ 22.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Thấp/Cao

23.1°/36.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0