Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:04 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
8/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
9/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Thấp/Cao

9°/25°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0