Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa cường độ nặng
Thành Phố Hà Giang
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Thấp/Cao

21°/34°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0