Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:37 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0