Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:05 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 24.4°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 23.9°
Sáng/Tối
24.1/ 23.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 28.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Thấp/Cao

25.3°/33.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

2.92