Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

34%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0