Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:27 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1019 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1020 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mưa vừa
Thành Phố Hà Giang
Đã cập nhật 27 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:43
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0