Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mưa vừa
Thành Phố Hà Giang
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 33°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Thấp/Cao

21°/34°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0