Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:02 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Thành Phố Hà Giang
Đã cập nhật 2 phút trước
Ít mây 28°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.22