Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:55 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 24.6°
Sáng/Tối
26.8/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.1°
Sáng/Tối
24.8/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.9/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 26.9°
Sáng/Tối
27.9/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 26.4°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.2°
Sáng/Tối
24.7/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27.3/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 23.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Thấp/Cao

22.4°/37.7°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.95