Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:24 | 11/12/2023
Thấp/Cao
21.8/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.5/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.6/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.9°
Tầm nhìn
9.37 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.6/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21.9°
Tầm nhìn
5.98 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Thấp/Cao

21.9°/26.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0