Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:58 | 24/07/2024
Thấp/Cao
24.7/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.3/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.9/ 38.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.1/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Thấp/Cao

24.7°/38°

Độ ẩm

95%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0