Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:14 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:46
Mưa vừa

10:00

26.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.94 km/giờ

13:00

28.8°C / 33.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.62 km/giờ

16:00

26.2°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.63 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.25 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:46
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.6 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.46 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.17 km/giờ

10:00

30.2°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.17 km/giờ

13:00

30.6°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2 km/giờ

16:00

29.5°C / 36.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.62 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.27 km/giờ

22:00

26°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Mưa vừa

01:00

25°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.19 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.4 km/giờ

10:00

28.2°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.65 km/giờ

13:00

28.2°C / 34.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.2 km/giờ

16:00

29.5°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.77 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.25 km/giờ

22:00

25.8°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.73 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.13 km/giờ

10:00

29.2°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.71 km/giờ

13:00

29.1°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.97 km/giờ

16:00

28°C / 31.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.63 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.06 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.32 km/giờ

04:00

24.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.41 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ

10:00

26.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.13 km/giờ

13:00

32.8°C / 39.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.64 km/giờ

16:00

30.7°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.31 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.98 km/giờ

22:00

26.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa nhẹ

01:00

26.4°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.76 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.95 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:46
Thấp/Cao

24.4°/32.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.15 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

1.3