Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:12 | 23/05/2024
Mây cụm 31.7°

Mây cụm

Cảm giác như 35.9°.

Thấp/Cao
23.1°/33.2°
Độ ẩm
63%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.31 km/giờ
Điểm ngưng
23.3 °C
Chỉ số UV
0.88

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
367.17
NH3
0.45
NO
0.09
NO2
1.44
O3
68.67
PM10
3.59
PM25
3.38
SO2
0.28

Thời tiết Phường Nguyễn Trãi - Thành Phố Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Nguyễn Trãi - Thành Phố Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Phường Nguyễn Trãi - Thành Phố Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Nguyễn Trãi - Thành Phố Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Phường Nguyễn Trãi - Thành Phố Hà Giang những ngày tới