Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:29 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Ít mây

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.2 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.42 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.19 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.12 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Nhiều mây

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.17 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.56 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.23 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.52 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.48 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.24 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Ít mây Ít mây
85%
0.38 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.38 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Ít mây Ít mây
90%
0.23 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.32 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.48 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.31 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.18 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.17 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.66 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.48 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.17 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.81 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.48 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.02 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.57 km/giờ
Thành Phố Hà Giang
Đã cập nhật 1 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.79