Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 22/04/2024
Mưa cường độ nặng 20.9°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 20.2°.

Thấp/Cao
19°/26.6°
Độ ẩm
92%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.95 km/giờ
Điểm ngưng
18.6 °C
Chỉ số UV
0.19

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
587.46
NH3
3.29
NO
0.01
NO2
4.84
O3
27.9
PM10
30.62
PM25
28.76
SO2
1.76

Thời tiết Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng những ngày tới