Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:18 | 21/01/2022
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Thấp/Cao
12°/15°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.95 km/giờ
Điểm ngưng
10 °C
Chỉ số UV
0.75

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
781.06
NH3
0.31
NO
0.01
NO2
7.03
O3
36.48
PM10
87.93
PM25
86.86
SO2
3.22

Thời tiết Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng những ngày tới