Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:29 | 26/06/2022
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
21°/31°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.03 km/giờ
Điểm ngưng
21 °C
Chỉ số UV
9.06

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
467.3
NH3
0.59
NO
0.08
NO2
0.84
O3
62.23
PM10
12.5
PM25
11.86
SO2
1.27

Thời tiết Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Hòa - Cao Bằng những ngày tới