Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 26/05/2024
Chỉ số UV
4.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
13.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
7.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.94 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
9.38 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
2.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Thấp/Cao

21.4°/32.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.47 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

4.45