Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 27/01/2023
Thấp/Cao
4/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
3/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
3/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1028 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Thấp/Cao

3°/19°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1027 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

-2 °C

Chỉ số UV

0