Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:50 | 11/12/2023
Thấp/Cao
19.6/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.9/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.9/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.9/ 20.4°
Tầm nhìn
8.05 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.8/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.7/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.5/ 18.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Thấp/Cao

15.9°/21.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

18.6 °C

Chỉ số UV

0