Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:13 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Nhiều mây
Huyện Quảng Hòa
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

9.38 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.95

Tin tức thời tiết