Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:46 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Nhiều mây
Huyện Quảng Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:10
Thấp/Cao

13°/21°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

1.3