Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:34 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:36
Mưa vừa
Huyện Quảng Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.59