Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:26 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 10°
Sáng/Tối
5/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Thấp/Cao

5°/21°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

-6 °C

Chỉ số UV

0