Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:13 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.8°
Sáng/Tối
24/ 24.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 23.5°
Sáng/Tối
22.4/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22.9/ 24.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 22.8°
Sáng/Tối
21.1/ 22.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.2/ 23.9°
Sáng/Tối
22.2/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.9°
Sáng/Tối
22.1/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Thấp/Cao

22.2°/29.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0