Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:05 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
20.1/ 19.7°
Sáng/Tối
19.7/ 19.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 17.5°
Sáng/Tối
19.9/ 19.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 18.5°
Sáng/Tối
15.6/ 20.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.7/ 18.6°
Sáng/Tối
16.2/ 22.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 19°
Sáng/Tối
16.2/ 21.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.6/ 7.2°
Sáng/Tối
19/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
6.9/ 5.7°
Sáng/Tối
6.6/ 6.8°
Áp suất

1028 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
5.7/ 5.7°
Sáng/Tối
4.9/ 5.3°
Áp suất

1029 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
6.3/ 7.2°
Sáng/Tối
5.6/ 8.2°
Áp suất

1031 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 7.2°
Sáng/Tối
5.5/ 15.9°
Áp suất

1028 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 19.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Thấp/Cao

15.4°/22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

0