Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:20 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa nhẹ

22:00

20°C / 21°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
92%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
1.23 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
1.38 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
90%
1.24 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mây thưa Mây thưa
60%
1.16 km/giờ

13:00

28°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.02 km/giờ

16:00

27°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.35 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
79%
0.35 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mây cụm

01:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
85%
0.83 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
1.44 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
1.3 km/giờ

10:00

28°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
56%
0.98 km/giờ

13:00

30°C / 31°C
Mây rải rác Mây rải rác
48%
1.86 km/giờ

16:00

27°C / 28°C
Mây cụm Mây cụm
67%
1.07 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
72%
0.9 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.14 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.11 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.02 km/giờ

10:00

28°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
4.98 km/giờ

13:00

30°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
5.09 km/giờ

16:00

28°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
57%
4.37 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.55 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.72 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.52 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.52 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.87 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.03 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.78 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.04 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.84 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.77 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.75 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.83 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.3 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.86 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.43 km/giờ
Huyện Quảng Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0