Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:15 | 17/10/2021
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
17°/21°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.23 km/giờ
Điểm ngưng
16 °C
Chỉ số UV
0.68

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
300.41
NH3
0.71
NO
0.1
NO2
0.96
O3
67.95
PM10
9.1
PM25
8.57
SO2
1.21

Thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Hạ Lang - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng những ngày tới