Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:50 | 22/04/2024
Mưa vừa 20.8°

Mưa vừa

Cảm giác như 21.2°.

Thấp/Cao
20°/27.2°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.25 km/giờ
Điểm ngưng
19.5 °C
Chỉ số UV
0.29

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
554.09
NH3
3.17
NO
0
NO2
4.54
O3
39.7
PM10
36.69
PM25
34.71
SO2
1.62

Thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng những ngày tới