Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:24 | 21/04/2024
Nhiều mây 19.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 20.3°.

Thấp/Cao
18.9°/29.7°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.96 km/giờ
Điểm ngưng
18.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
627.52
NH3
2.01
NO
0
NO2
4.63
O3
43.99
PM10
18.97
PM25
17.38
SO2
1.52

Thời tiết Xã Cai Bộ - Huyện Quảng Hòa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cai Bộ - Huyện Quảng Hòa trong 12h tới

Thời tiết Xã Cai Bộ - Huyện Quảng Hòa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cai Bộ - Huyện Quảng Hòa những ngày tới

Lượng mưa Xã Cai Bộ - Huyện Quảng Hòa những ngày tới