Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:21 | 13/07/2024
Nhiều mây 31.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
23.2°/31.7°
Độ ẩm
68%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.1 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
11.04

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
0.28
NO
0.04
NO2
2.14
O3
50.78
PM10
18.67
PM25
17.5
SO2
1.52

Thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng những ngày tới