Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:06 | 26/07/2024
Mây cụm 23.9°

Mây cụm

Cảm giác như 24.3°.

Thấp/Cao
22.2°/35.3°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.39 km/giờ
Điểm ngưng
21.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
433.92
NH3
5.07
NO
0.01
NO2
8.31
O3
12.88
PM10
12.6
PM25
10.57
SO2
1.46

Thời tiết Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng những ngày tới