Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:59 | 24/07/2024
Nhiều mây 23°

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
22.2°/34.9°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.49 km/giờ
Điểm ngưng
22.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
620.84
NH3
1.39
NO
0
NO2
8.65
O3
29.33
PM10
16.06
PM25
15.23
SO2
0.95

Thời tiết Xã Quốc Toản - Huyện Quảng Hòa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quốc Toản - Huyện Quảng Hòa trong 12h tới

Thời tiết Xã Quốc Toản - Huyện Quảng Hòa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Quốc Toản - Huyện Quảng Hòa những ngày tới

Lượng mưa Xã Quốc Toản - Huyện Quảng Hòa những ngày tới