Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:55 | 25/07/2024
Nhiều mây 23.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 24.7°.

Thấp/Cao
22.7°/35.7°
Độ ẩm
81%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.61 km/giờ
Điểm ngưng
20.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
14.57
NO
0
NO2
7.88
O3
26.82
PM10
10.58
PM25
8.47
SO2
1.64

Thời tiết Huyện Hà Quảng - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hà Quảng - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hà Quảng - Cao Bằng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hà Quảng - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hà Quảng - Cao Bằng những ngày tới