Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:59 | 17/10/2021
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Thấp/Cao
17°/21°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.52 km/giờ
Điểm ngưng
16 °C
Chỉ số UV
0.68

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
303.75
NH3
0.86
NO
0.05
NO2
1.5
O3
64.37
PM10
9.6
PM25
8.97
SO2
1.31

Thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng những ngày tới