Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 14/07/2024
Nhiều mây 25.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Thấp/Cao
24.3°/33.5°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.12 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
353.81
NH3
0.85
NO
0
NO2
3.38
O3
19.49
PM10
5.15
PM25
4.45
SO2
0.57

Thời tiết Huyện Hoà An - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hoà An - Cao Bằng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng những ngày tới