Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:08 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
25.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.4/ 23.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 22.8°
Sáng/Tối
22.5/ 23.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23/ 24.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 24.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 22.6°
Sáng/Tối
23.7/ 23.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 21.7°
Sáng/Tối
23/ 24.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.9°
Sáng/Tối
23.6/ 24.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.6°
Sáng/Tối
24.2/ 25.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.9°
Áp suất

998 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 23.1°
Sáng/Tối
24.1/ 25.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23°
Sáng/Tối
24.1/ 25.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.7°
Sáng/Tối
24.4/ 25.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 23.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

997 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 23.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

998 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 23.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 23.4°
Sáng/Tối
24.9/ 24.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 23.5°
Sáng/Tối
24.5/ 24.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.6°
Sáng/Tối
24.2/ 24.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

999 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Thấp/Cao

21°/28.1°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

9.93 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.04