Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:29 | 20/05/2024
Mây rải rác 21.6°

Mây rải rác

Cảm giác như 21.3°.

Thấp/Cao
19.7°/29.2°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.66 km/giờ
Điểm ngưng
17.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
520.71
NH3
6.21
NO
0.01
NO2
10.8
O3
15.56
PM10
14.71
PM25
10.52
SO2
1.74

Thời tiết Xã Chí Thảo - Huyện Quảng Hòa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Chí Thảo - Huyện Quảng Hòa trong 12h tới

Thời tiết Xã Chí Thảo - Huyện Quảng Hòa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Chí Thảo - Huyện Quảng Hòa những ngày tới

Lượng mưa Xã Chí Thảo - Huyện Quảng Hòa những ngày tới