Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:07 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23.6/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.3°
Sáng/Tối
22.6/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24°
Sáng/Tối
22.8/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.1°
Sáng/Tối
21.9/ 24.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.8/ 22.8°
Áp suất

999 mb

Gió

9.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.9/ 22.2°
Sáng/Tối
21.1/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.3°
Sáng/Tối
21.7/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 23.3°
Sáng/Tối
21.7/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.6°
Sáng/Tối
22.1/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.4°
Sáng/Tối
22.1/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:41
Thấp/Cao

22.4°/30.8°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

4.83