Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:49
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mây thưa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:49
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0