Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Hòa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.84