Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:04 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1019 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1018 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1015 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:33
Thấp/Cao

12°/16°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

4.02