Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:58 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.36 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

8.54