Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:18 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Thấp/Cao

18°/31°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0