Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 21/04/2024
Nhiều mây 20.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Thấp/Cao
18.3°/29.2°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.3 km/giờ
Điểm ngưng
18.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
627.52
NH3
2.01
NO
0
NO2
4.63
O3
43.99
PM10
18.97
PM25
17.38
SO2
1.52

Thời tiết Xã Tự Do - Huyện Quảng Hòa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tự Do - Huyện Quảng Hòa trong 12h tới

Thời tiết Xã Tự Do - Huyện Quảng Hòa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tự Do - Huyện Quảng Hòa những ngày tới

Lượng mưa Xã Tự Do - Huyện Quảng Hòa những ngày tới