Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:40 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
26/ 22.4°
Sáng/Tối
20.8/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.2°
Sáng/Tối
21.5/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 21.5°
Sáng/Tối
20.8/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.5/ 22.9°
Sáng/Tối
19.5/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 22.2°
Sáng/Tối
19/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23°
Sáng/Tối
20.1/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23°
Sáng/Tối
22.6/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Thấp/Cao

20.1°/31.4°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.82 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0