Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:06 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0