Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:54 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Hòa
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết