Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:59 | 21/04/2024
Mây thưa 19.7°

Mây thưa

Cảm giác như 20.5°.

Thấp/Cao
17.3°/28°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.39 km/giờ
Điểm ngưng
18.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
514.03
NH3
2.79
NO
0.01
NO2
2.57
O3
15.2
PM10
16.27
PM25
15.62
SO2
0.92

Thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng những ngày tới