Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:10 | 22/04/2024
Mây rải rác 29.7°

Mây rải rác

Cảm giác như 31.6°.

Thấp/Cao
25°/43.6°
Độ ẩm
59%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.22 km/giờ
Điểm ngưng
20.4 °C
Chỉ số UV
0.81

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
363.83
NH3
2.66
NO
0.63
NO2
3.38
O3
7.15
PM10
17.54
PM25
13.91
SO2
0.69

Thời tiết Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi những ngày tới