Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:50 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Mưa cường độ nặng

04:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.28 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
3.4 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
6.14 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
6.64 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
6.57 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
6.06 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
6.06 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.63 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
5.5 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
5.51 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
5.15 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
5.29 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.71 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.31 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.74 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:12
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.66 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
5.37 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
7.07 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
6.56 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
93%
6.08 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.53 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.06 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.75 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:12
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.96 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.04 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.44 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.42 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.48 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.42 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.02 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.74 km/giờ
Huyện Trà Bồng
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

2.44 km

Gió

4.01 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0