Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:27 | 16/07/2024
Mưa nhẹ 28.7°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.4°.

Thấp/Cao
23.2°/33.4°
Độ ẩm
95%
Tầm nhìn
6.01 km
Gió
1.22 km/giờ
Điểm ngưng
27.2 °C
Chỉ số UV
2.01

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
330.45
NH3
0.58
NO
0.02
NO2
1.65
O3
24.32
PM10
4.71
PM25
4.29
SO2
0.95

Thời tiết Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi những ngày tới