Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:48 | 17/10/2021
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24°/29°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.05 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
0.81

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
353.81
NH3
1.79
NO
0.01
NO2
3.73
O3
34.33
PM10
3.71
PM25
3.08
SO2
2.06

Thời tiết Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi những ngày tới